«Jeg tror rådmannen for storkommunen føler seg tjent med rask avklaring, der han lytter til nærdemokratiet»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPlanene om å etablere innbyggertorg i hver av de fem kommunene er en god strategi. Det er mange gode erfaringer i de nordiske landene om slike tiltak. Det legger til rette for å fremme samspill og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Det kan være en møteplass for opplevelser, utfoldelse og engasjement for alle. Det er en arena der lokalbefolkningen kan komme med innspill og bli hørt om sitt eget nærområde.

Innholdet i innbyggertorget kan være mangfoldig. Det viste idédugnaden på Fjellheim 10. januar. Det ser vi også på nettet om innbyggertorg i Norge. Foruten den nylig utvidete virksomheten til biblioteket representerer innbyggertorget innfallsporten til tjenester i storkommunen, til en rekke tilbud og tiltak for barn/unge, voksne og godt voksne. I utgangspunktet skal det også legges til rette for tiltak for å fremme nærdemokrati.

LES OGSÅ: Ordfører vil frede møteplass – denne bygningen kan bli kommunens innbyggertorg

Torvet Bok og Mer i Trøgstad, som representerer utgangspunktet for et innbyggertorg der, disponerer i dag en grunnflate på cirka 600 meter (med mulige utvidelser) i et nedlagt forretningslokale.

Under informasjonsmøtet om Indre Østfold kommune 26. november 2019, fremmet administrasjonen i den nye storkommunen forslag om at innbyggertorget bør lokaliseres til Fjellheim. Dette skapte sterke reaksjoner. Skal virkelig den nye storkommunen legge beslag på «samfunnshuset» vårt! Under møtet ble det gitt tydelige tilbakemeldinger om at dette vil vi i Spydeberg ikke finne oss i. Kommunen har selvfølgelig rett til å gjøre det.  Men hva med etikken/moralen bak en slik beslutning?

På dialogmøtet og workshopen om «stedsutvikling og møteplasser» arrangert av Indre Østfold kommune en 10. januar, fremmet en representant for storkommunen nok en gang tanken om å plassere innbyggertorget på Fjellheim. Da var det nok mange som tenkte at det er langt mellom ideologi om nærdemokrati og praktisk virkelighet.

LES OGSÅ: – Mange av tjenestene trafikkstasjonen tilbyr i dag kan flyttes til innbyggertorgene

Storkommunen viste til at Fjellheim lå som et senter i kommunen, i aksen mellom stasjonen og Myrakrysset. Det ble også vist til analyse gjort av noen arkitektstudenter som endte opp med samme konklusjon.

Fjellheim kom tilgjennom privat initiativ i begynnelsen av 1960-årene. Gamle Fjellheim brant ned i 1946. En «tyskerbrakke» ble satt opp ved idrettsbanen som en midlertidig løsning.  Da denne ble utslitt og ikke kunne dekke behovet, dannet fire ildsjeler med banksjefen i Spydeberg Sparebank i spissen en «samfunnshuskomité». Ved salg av andeler til foreninger/lag og private samt en generøs Spydeberg Bank lot planene seg realisere. Statens Ungdoms- og Idretts-kontor anslo de totale omkostningene til 2 mill kr. De totale omkostningene ble kr 1,4 mill kr, etter en formidabel dugnadsinnsats.

Fjellheim er innbyggernes samfunnshus. Bekymringene om at innbyggertorget skal legge beslag på deler av samfunnshuset må være lett å forstå.

Fjellheim ligger ikke i senter av Spydeberg. Torget med KIWI og Europris ligger nok nærmest i geografisk senter i Stasjonsgata. Her ligger også Betania som enkelte peker på som et sted å lokalisere innbyggertorget. Dette er nok et blindspor. Grunnflaten i Betania er cirka 250 meter. Arealet er altfor lite til å favne innbyggertorget. Dessuten er området allerede regulert til høybebyggelse.

LES OGSÅ: Redde for å miste samfunnshuset sitt: – De kan ikke bare ta det fra oss

Området som er mest i sentrumfor tettbebyggelsen i Spydeberg, og der det ferdes flest folk er i aksen mellom ESSO-stasjonen og Rema 1000. Her finnes mer enn 10 forretninger, i tillegg til kafe, treningssenter, frisørsalonger, fysioterapi-tjenester, legekontorer og tannlegekontorer. Det er her det arrangeres markedsmesser og store utendørs arrangementer.

Her finnes også ledige lokaler i Lysetun, - etnedlagt forretningslokale med universell utforming (som i Trøgstad). Forretningslokalet i første etasje utgjør cirka 850 meter. I tillegg er det ledige lokaler i etasjen over.

Stedet vil ha nærhet til den nye barneskolen som skal bygges. Også til seniorboliger som forhåpentligvis vil bli bygget på samme område.

LES OGSÅ: Nav-ansatte kan bli midlertidig flyttet til Elvestad

Det er rimelig å anta at det vil bli lagt mye frivillighet i innholdet i innbyggertorget. Det synes derfor naturlig også å tenke at Frivilligsentralen lokaliseres på samme sted. Således frigjøres bygget der Frivilligsentralen nå er lokalisert til andre formål.

Noen politikere har lyttet til innvendingene og markert sine synspunkter i favør av Lysetun.

Nå utfordrer jeg alle politiske partier til å frede Fjellheim, og at en enes om en fremtidsrettet løsning for lokalisering.

Jeg vil også tro at rådmannen for storkommunen føler seg tjent med rask avklaring, der han lytter til nærdemokratiet, og slik at alle samler kreftene for en tjenlig og levedyktig storkommune.

LES OGSÅ: Stor diskusjon om bygdas fremtid: – Det er for sent å bygge nye lokaler

Artikkeltags