«Eidsberg ungdomsskole er blitt nedprioritert økonomisk i mange år»

Eidsberg ungdomsskole

Eidsberg ungdomsskole Foto:

Av
DEL

MeningerEtter formannskapsmøtet 3. desember, ser det ut til at det vil bli bevilget 5 millioner kroner ekstra til skolebudsjettet. SP, Ap og H signaliserer at disse pengene blant annet bør bli brukt til innføringen av fagfornyelsen. Det er flott, og det er helt nødvendig! Klubben ved Eidsberg ungdomsskole tar imot nyheten med glede, men ønsker likevel å rope et varsku om situasjonen ved skolen.

Når vi ved årsskiftet går inn i en ny storkommune, blir ressurser til skolene fordelt etter en ny tildelingsnøkkel. De tre fordelingsfaktorene er grunnbeløp, likeverdstildeling og tildeling pr elev. Når denne har blitt presentert har det blant annet blitt lagt vekt på at ressursene til undervisning må være effektivt fordelt. «Beregningen viser at rammen til skoler i Indre Østfold gjør det mulig for skolene å overholde lærernormen og fortsatt ha handlerom til prioritering», har det blitt hevdet.

Vel, vi velger å bestride dette siste punktet. I vårt budsjett for neste år, er det ikke penger til å prioritere noe særlig annet enn lærerlønninger. EUS er en skole som har blitt nedprioritert økonomisk i mange år. Elevene våre har lenge vært nødt til å forholde seg til utdaterte lærebøker, mangel på digitale læremidler og stoler og pulter som for lengst burde vært byttet ut.

Vi har forståelse for at det er behov for en form for harmonisering av ressurstildeling i ny kommune, men det er altså sånn at Indre Østfolds skoler kommer inn i ny kommune med svært forskjellig utgangspunkt. At det ikke er rom for investeringer på Eidsberg ungdomsskole neste år er alvorlig fordi det ikke har vært rom for investeringer hos oss på mange år. Vi har et enormt etterslep. En konsekvens er at elevene ved Eidsberg ungdomsskole møter til eksamen med helt andre forutsetninger enn elever fra andre skoler.

Neste skoleår får vi nye læreplaner på alle trinn. «Fagfornyelsen», skolenes nye læreplaner, kommer som en erkjennelse av at dagens elever trenger kunnskap som er relevant for fremtiden. På EUS, hvor vi har lærebøker som er mer enn ti år gamle, går vi baklengs inn i dette. Vi frykter at vi ikke kan tilby elevene det de har krav på. I opplæringsloven, § 9 A-7, heter det at skolen skal tilrettelegges og drives slik at det skal bli tatt hensyn til trivselen og læringen til elevene. Det å år etter år ikke ha rom for investeringer, er derfor uforsvarlig.

Vi vet godt at det ikke vil kommer mer penger til skolebudsjettet denne gangen. Når vi allikevel velger å si i fra, er det fordi vi ønsker at det nye kommunestyret skal få en innsikt i hvordan situasjonen er ute på skolene. Neste år skal politikerne behandle en skolebehovsplan for Indre Østfold kommune. Lærerne ved EUS håper at man da vil se på mer enn behovet for nye bygg og plasseringen av disse. Skole handler om så mye mer! La dette innlegget være det første skritt på veien til en fremtidsrettet skole for Indre Østfolds barn og unge.Artikkeltags