Vollene-foreldre vinner frem etter å ha gitt barnehageledelsen motstand: – Jeg er veldig glad

Foreldrene ved Vollene naturbarnehage kom seirende ut av det som en stund så ut til å være en mørk situasjon.