Utagerende mann på Gardermoen angrep passasjer og politi

Artikkelen er over 1 år gammel

Klokka 10.19 fikk politiet inn en melding om en utagerende mann på Oslo lufthavn.

DEL

Man­nen i 30-åre­ne skal ha slått en til­fel­dig pas­sa­sjer og øde­lagt en inn­sjek­kings­au­to­mat.

– Vi fikk en mel­ding fra driftsterminalen på Oslo lufthavn om en ut­age­ren­de per­son og en pat­rul­je dro til ste­det. Han skal ha fi­ket til, el­ler slått en an­nen per­son. Da pat­rul­jen kom til ste­det an­grep han også po­li­ti­et, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Kari Monsen i Øst po­li­ti­dis­trikt.

Hen­del­sen skal ha fun­net sted i ved innsjekkingen på flyplassen.

– Det var både slag og spark, for­tel­ler Monsen og opp­ly­ser at po­li­ti­et frem­de­les er på ste­det.

– Både po­li­ti­mann og pas­sa­sjer som er slått er kjørt til le­ge­vakt med let­te­re ska­der, sier hun videre.

Klokka 12.20 forteller Monsen at passasjeren er pågrepet.

– Men han er foreløpig ikke avhørt ennå. Da får vi opplysninger om hans forklaring og motiv, sier operasjonslederen.

Sa­ken opp­da­te­resArtikkeltags