Vogntog ble stående bom fast på E18 – fikk klar beskjed fra veivesenet