Gudstjeneste i Eidsberg kirke

Søndag 17. mars kl.11:00
Eidsberg kirke
EidsbergÅpne kart
kart
Søndag 17. mars ferirer vi gudstjeneste med 2 dåp og nattverd i Eidsberg kirke. Gudstjenesten er ved kapellan Magnus Grøvle Vesteraas og kantor Willem Wilschut. Kor 15 deltar med sang i gudstjenesten. Dagens takkoffer går til Det Norske Misjonsselskap. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.