Bibellesning

Mandag 18. mars kl.20:00
Normisjon ,Askim Dr.Randersgt.10
kart
Som et tilbud og behov etter aksjonen «Bibelen til alle» arrangerer det bibellesning 20.00 til 20.45 i kafén på Askim Normisjon. Dette for å sette fokus på bibellesning. Vi håper mange har anledning til å delta og oppleve forkynnelse på en annen måte.