Arild mener han har et nytt middel i kampen mot viltpåkjørsler

Spørsmålet er om Statens Vegvesen er enig.