Vil være en pådriver: – Norge må ta imot mindreårige fra Moria

Åse Kristina Heien (SV) fikk flertall i kommunestyret med sin oppfordring om å evakuere barn fra Moria-leiren nå.

Åse Kristina Heien (SV) fikk flertall i kommunestyret med sin oppfordring om å evakuere barn fra Moria-leiren nå. Foto:

Politikerne i Indre Østfold kommune slutter seg til oppropet og ber om at Norge må være en pådriver for å hente enslige, mindreårige flyktninger ut fra Moria-leiren.

DEL

Under kommunestyrets møte onsdag rettet SV og Arbeiderpartiet en interpellasjon til ordfører Saxe Frøshaug. Partiene ønsker at Indre Østfold kommune skal være en pådriver for å få Norge til å ta et initiativ til å finne en felles europeisk løsning for hvordan barn kan evakueres raskt fra flyktningeleiren i Moria på den greske øya Lesvos.

– Forferdelige forhold

– Det bor i dag rundt 20.000 flyktninger i leiren som er bygget for bare 3.000. Forholdene er livsfarlige, inhumane og håpløse. Helsearbeidere beskriver forferdelige sanitærforhold, timelange matkøer og spedbarn som dør av dehydrering, sa Åse Kristina Heien (SV). På vegne av eget parti og Ap ba hun om at Indre Østfold kommune slutter seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria», og at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningeleire og at barns grunnleggende behov blir dekket. Norge skal ta et aktivt initiativ for å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres raskt fra flyktningeleiren i Moria, sa hun.

Budskapet er at Indre Østfold kommune ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta imot enslige mindreårige fra flyktningeleirene. Indre Østfold kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige.

Les også: – Kan ikke tro på julenissen – Skiptvet må ta imot barna fra Moria

Støtte fra ordfører

Saxe Frøshaug var positiv og ba kommunestyret støtte oppfordringen. Håvard Jensen (Frp), derimot, var usikker på om det er en god hjelp å legge press på regjeringen.

– Dette er en interpellasjon som rettes i mange kommuner, sa han.

Thor Hals (H) minnet om at Norge sender materiell til Hellas. Han frykter også at dersom Norge sier ja til å ta imot flere flyktninger, kan det bidra til at enda flere flyktninger legger ut på en farefull reise.

Britt Egeland Gulbrandsen (KrF) støttet oppfordringen fra SV og Ap og mener det er lov å øve press på regjeringen.

Mot 12 stemmer vedtok kommunestyret å støtte oppropet.


Artikkeltags