Når man skal gå over til en grønnere hverdag kan det være fint at det offentlige går først som et godt eksempel. For å legge til rette for dette har Miljødirektoratet opprettet Klimasats - en ordning der kommuner kan søke støtte til miljøvennlige prosjekter i kommunen. I den anledning har Marker kommune søkt støtte til tre ladepunkt og slengt seg med på den interkommunale søknaden om støtte til et bildelingsprogram.

– Vi ønsker å skifte ut fossilbiler i kommunen, og da er det avgjørende at vi har nok ladepunkter i kommunen, sier miljøvernskonsulent i Marker kommune Ann Kristin Halvorsrud.

I søknaden begrunnes det blant annet med positiv omdømmebygging, god signalefefkt ovenfor innbyggerne og at de kommunalt ansatte vil få en fin overgang til el-biler som de kanskje vil overføre til hjemmet. Fra før av har Marker kommune 5 el-biler i hjemmetjenesten og medfølgende ladepunkter. Av de tre ladepunktene de nå har søkt om, skal en av de tilhørende bilene brukes av administrasjonen i kommunen og de to andre vil inngå i et bildelingsprosjekt.

– Bildelingsprosjektet går ut på at kommunens tjenestebiler vil brukes av de kommunalt ansatte på dagtid, men vil stilles til innbyggernes disposisjon etter arbeidstid, forklarer Halvorsrud.

Da vil man gjennom en app kunne leie bilen i så lite som en time.

– Det er et godt tilbud til de som ikke har bil, og er en fin introduksjon til elektriske biler, sier miljørådgiver Amalie Krog Klette.

Med en godkjent søknad håper de to at det blir fart på sakene, og at ladepunktene står oppe allerede sent sommer, tidlig høst.

– Det er altså rett rundt hjørnet, smiler Krog Klette