Vil ikke dele klassetrinnet i tre: – Gir seg ikke uten kamp

Å dele klassetrinnet i tre vil forringe læringsmiljøet.