Indre Østfold kommune har søkt om å få slettet tilfluktsrommet på Tomter skole. Årsaken er at tilfluktsrommet er i dårlig stand og det vil koste mye penger å få det oppgradert.

Bør omgøres til elevrom

Det er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som avgjør søknaden.

Kommunen argumenterer med at skolen må utvides med fire nye klasserom. En smart løsning er da å bygge om tilfluktsrommet.

– Det er vedtatt at en elev med spesielle behov skal inn på skolen. Det mest egnede stedet er da forrommet og selve tilfluktsrommet, står det i søknaden.

I tillegg er dagens tilfluktsrom i dårlig stand og det er allerede avdekket vesentlige avvik fra normen for hvordan et tilfluktsrom skal være.

– Utvidelsen for nye klasserom om ombygging medfører at tilfluktsrommet vanskelig kan videreføres, står det i søknaden som Planforum Arkitekter har skrevet på vegne av kommunen.

Skal beskytte innbyggerne i krig

Men direktoratet svarer nei på søknaden.

– Kommunen får ikke slettet tilfluktsrommet, sier Bjørn Rune Gundersen i Østfold sivilforsvarsdistrikt og henviser redaksjonen til direktoratet.

I Indre Østfold kommune er det blant annet driftsingeniør Per Fjeldstad på eiendomsavdelingen som har med denne saken å gjøre.

– Man kan lese mellom linjene at det nok er situasjonen i Europa som var avgjørende for avslaget, mener han.

– Hva gjør kommunen nå?

– Det kan jeg ikke si så mye om fordi tilfluktsrom nå er unntatt offentlighet, svarer Fjeldstad, og legger til.

– Men det må jo settes i stand.

– Hvem skal betale den regningen?

– Det må bli skattebetalerne, svarer han.

FAKTA

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) presisere at reglene for pliktig vedlikehold av tilfluktsrom, samt godkjenning og tilsyn gjelder fortsatt, inntil eventuell ny ordning er på plass og vedtatt av Stortinget.

Tilfluktsrom er ett av flere beskyttelsestiltak for sivilbefolkningen i krig. Eiere og brukere av tilfluktsrom er fremdeles pliktig til å vedlikeholde tilfluktsrommene. (sivilberedskapsloven § 21).

Kilde: DSB.