Vil bygge ut med glasshus på taket – skepsis hos naboene

Brannherjet pub er planlagt renovert.