Og ikke bare det. Dersom det kommer flere flyktninger enn beregnet mener kommunedirektøren at kommunen også kan ta imot flere enn 220 de som myndighetene har bedt om.

Trude Andresen erfarer at kommunen har både tålt og bidratt i arbeidet med å få bosatt 185 flyktninger i 2022.

– Kommunen har en omstillingsdyktig organisasjon som raskt fikk på plass tjenester. Kommunen inviterte innbyggere til å bidra med utstyr, frivillighet og boliger. Og innbyggerne bidro. Takket være private utleiere har størstedelen av all bosetting skjedd i det private leiemarkedet, og takket være frivillige og innbyggeres bidrag fikk kommunen opp et lager for brukte møbler og utstyr, opplyser Andresen i sin innstilling til formannskapet.

Bedre forberedt nå

Et viktig argument for kommunedirektøren for å kunne øke mottaket av flyktninger er at kommunen i år er bedre forberedt på å ta imot et stort antall flyktninger.

Flyktningstrømmen fra Ukraina oppsto brått 24. februar i fjor da Russland gikk til militært angrep på nabolandet.

– Høy bosetting for andre året på rad vil bli krevende, men fordelen i 2023 sammenlignet med 2022 er at kommunen har noe mer tid til å planlegge og gjennomføre bosettingen. Bosetting av 220 flyktninger i 2023 vil legge et økt press på kommunens tjenester, men kan løses på en tilfredsstillende måte, opplyser Andresen.

Planlegger

Hun legger til at kommunen allerede er i gang med å planlegge for mottak av flere flyktninger:

– Bosetting av flyktninger forutsetter to hovedoppgaver; oppgaver knyttet til selve bosetting og oppgaver i etterkant av bosetting som kvalifisering til arbeid og/eller utdanning og integrering i lokalsamfunnet. Dette er et arbeid som involverer mange av kommunens tjenesteområder. Flere tjenesteområder vil, på grunn av det høye antallet flyktninger, ha behov for å utvide sin kapasitet og virksomhetene er i gang med å planlegge for dette, forklarer hun.

Kommunedirektøren vektlegger samfunnsansvaret for å bosette flyktninger i en tid hvor det antas at ca. 100 millioner mennesker er på flukt fra krig og konflikt rundt om i verden.

– Aldri før har det kommet så mange flyktninger til Norge, og behovet for bosetting har aldri vært større, forklarer hun.

Totalt bosatte Norge har bosatt over 32.000 flyktninger i 2022. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anslår at antallet kan øke i år og har derfor bedt kommunene om å ta imot 35.000 flyktninger i år.