– Dette styrker muligheten for gjenåpning av Rygge flystasjon

Høyre-ordfører Erik Unaas er litt positiv til den nye samarbeidsplattformen for Viken. Men han etterlyser satsingen på Ring 4 og dermed riksvei 22 gjennom Østfold.