Den skriftlige eksamenen startet mandag morgen, men dataproblemer gjorde at flere ikke fikk levert. Det var problemer med Utdanningsdirektoratets sider i hele landet, hvilket også rammet elevene ved videregående skoler i Viken fylkeskommune, skriver Østlandets Blad.

I Møre og Romsdal fortsatte problemene lokalt, og til slutt vedtok Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren at eksamen blir avlyst. Elevene får ikke ny eksamen, men får dispensasjon for det på vitnemålet.

Viken ba også Utdanningsdirektoratet om å annullere eksamen for elevene i Viken, men svaret ble nei.

– Vi vurderer at det ikke er grunnlag for å annullere dagens eksamen. Som kommer frem i media, har Møre og Romsdal valgt å avlyse eksamen. Møre og Romsdal har hatt lokale nettverksproblemer hele dagen, og dermed vært i en annen situasjon enn andre fylkeskommuner, skrev Utdanningsdirektoratet i sitt svar.

Viken fylkeskommune skriver i en pressemelding at de nå har fullt fokus på å gjennomføre eksamen, som egentlig skulle starte klokken 09.00, men som for mange elever ikke var i gang før klokken 10.30.

Elevene som ble rammet får sine fem timer til å gjennomføre eksamen.

Viken skriver også at noen elever ble sendt hjem uten å ha avlagt eksamen, og at de vil søke om annullering og dispensasjon for disse.

– Det er ingen generell klageadgang på gjennomføringen av skriftlig eksamen, men det er mulig å søke Utdanningsdirektoratet om annullering og dispensasjon på grunnlag av klage fra elever på formelle feil ved gjennomføringen. Hvordan et potensielt stort antall klager skal håndteres, er noe vi må komme tilbake til når vi har fått oversikt over omfanget, står det videre i pressemeldingen.