Riktig veibelysning er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det minnes vi stadig på vi som er ute langs veiene i høstmørket. Nå er Viken fylkeskommune godt i gang med et krafttak for å oppgradere belysningen langs alle fylkesveiene våre. Innen utgangen av 2023 skal samtlige gamle strømtørste armaturer med mye miljøgifter være erstattet av nye moderne, intelligente, strømgjerrige og miljøvennlige LED-armaturer.

I løpet av 2022 og 2023 skal fylkeskommunen bruke godt over 170 millioner kroner på å oppgradere 49 394 veilyspunkter skal rustes opp til moderne standard.

33 288 av veilysene lyspunktene eies og driftes allerede av Viken fylkeskommune. Resten, 16 106 lyspunkter, er lyspunkter kommunene til nå har tatt ansvar for, men som Viken fylkeskommune har påtatt seg ansvaret for i fra 01.01.2023.

Med denne veilyssatsinga sikrer Viken fylkeskommune bedre og mer helhetlig veibelysning på fylkesveiene. Dette vil vil bidra til økt trafikksikkerhet, mer rettferdig kostnadsfordeling mellom kommunene og fylkeskommunen. Samtidig vil nye moderne lyskilder gi vesentlig lavere energiforbruk, lavere energikostnader og mindre lysforurensning.

Viken fylkeskommune moderniserer veibelysningen og rapper altså strømregninga fra kommunene. I Indre Østfold kommune overtar Viken fylkeskommune strømregning og driftsansvar for 790 veilys fra kommunen fra og med 2023. I Skiptvet overtas 113 lyspunkter og i Marker 63. Det må være en skikkelig gladnyhet i disse litt mørke kommunebudsjettider!