Lista skulle ikke bli vedtatt uten en liten kamp om fjerdeplassen. Her sto det mellom representant fra henholdsvis Halden og Sarpsborg. Voteringene på Lillestrøm ellers gikk unna med applaus (akklamasjon).

Sarpingen Lervik var foreslått av nominasjonskomiteen. Men under møtet kom det benkeforslag på haldenseren Lars Pedersen Due.

Andreas Lervik ble valgt med 67 mot 31 stemmer. Da var det holdt to innlegg for hver av de to i forkant.

– Glad for to tredels flertall

Lervik er noe tilbakeholden når Smaalenenes Avis ber om en kommentar:

– Jeg har egentlig ikke noen kommentar annet enn at jeg var glad for enstemmighet i nominasjonskomiteen som innstilte, og at jeg er glad for at to tredeler av nominasjonsmøtet ga meg sin støtte, sier Lervik.

Han beskriver seg som svært klar for å drive valgkamp for Viken Ap og at han gleder seg til det.

Tonje Brenna fra Ullensaker fikk førsteplassen, Roger Ryberg fra Asker andreplassen, mens Siv Henriette Jacobsen fra Moss fikk tredjeplassen.

Sistnevnte lover å slåss spesielt for det videregående skolene.

Cecilie Agnalt på 11. plass

Fra Indre Østfold er Cecilie Agnalt fra Skiptvet å finne på 11. plass, Petra Brinch fra Askim på 23. plass, Camilla Aas fra Eidsberg på 35. plass, mens Trygve Westgård fra Askim fikk 50. plass.

Helt nederst på lista står Helen Bøsterud fra Bærum. Hun har tidligere vært justisminister.

Nåværende fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth er ikke å finne noe sted på lista.