Vi har forståelse for at den nyansatte kommunedirektøren i Indre Østfold kommune, Trude Andresen, ikke kjenner til praksis eller kommunens informasjonspolitikk etter noen få måneder i den nye stillingen. Og vi ser heller ikke bort fra at hun ikke er informert om hvordan kommunen styrer informasjonen ut til innbyggerne av den politiske ledelsen.

Kommunens informasjonsstrategi og politikk er feil og den er etter all sannsynlighet lovstridig. Den er korrekt hvis den hadde vært slik kommunedirektøren sier eller gir inntrykk av: At de kommunalt ansatte står fritt til å uttale seg om sine saksfelt. Men slik er det IKKE.

Vi skal ta et annet tilfelle. Under fjorårets lærerstreik fikk lokalavisens journalister følgende svar av skolenes rektorer: Nei, de kunne ikke svare eller stille opp på bilde. Våre journalister måtte snakke med den politiske toppledelsen, ordfører Saxe Frøshaug (Sp) eller kommunedirektøren for å få informasjon. Vi antar at en lærerstreik ikke faller inn under det kommunedirektør Andresen mener skal tilhøre en krisekommunikasjonsplan. I så fall kan krisene komme tett i Indre Østfold kommune i årene som kommer.

Inntrykket som fester seg er at den politiske ledelsen i kommunen ønsker å styre informasjon om saker som er politisk betente. Lærerstreiken var en slik sak og det er også den tragiske hendelsen i Spydeberg. Statsforvalteren gjør forundersøkelser for om det skal føres en tilsynssak. Og det er mye som tyder på det bør, skal det bli.

Hvis Indre Østfold kommune enten har opprettet en praksis eller enda verre har laget en instruks som skaper et inntrykk av at de kommunalt ansatte ikke har anledning til å uttale seg fritt om sitt fagfelt eller politiske vedtak og prioriteringer, så er kommunen på ville veier. Det grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet som regulerer hva de ansatte kan eller ikke kan ytre seg, og det er svært begrenset hva de ansatte ikke kan ytre seg om.

At kommuner forsøker å styre informasjon i sensitive saker eller i saker hvor kommunen og politikerne utsettes for kritikk er ikke et nytt problem og heller ikke spesielt for Indre Østfold kommune. Men det er feil og lovstridig. Vi vil oppfordre Indre Østfold kommune å ta en gjennomgang av egen informasjonspolitikk, praksis og vi samarbeider gjerne med kommunen for å få en informasjonspolitikk som bidrar til en positiv utvikling (det gjør konstruktive debatter!) av kommunen og at innbyggerne får den informasjon de har rett på.

Våre dyktige ansatte har frihet til å uttale seg

Kommunens ledelse stoler ikke på sine ansatte – de ønsker en siling av informasjon ut til publikum