Gå til sidens hovedinnhold

«Vi vil ikke gå inn i en større kommune, og dette er veloverveid»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skiptvet Arbeiderparti med ordfører Svein Olav Agnalt i spissen har vært garantisten for at Skiptvet skal bestå som egen kommune, og han har vært en ledende kraft i den landsomfattende organisasjonen Lokalsamfunnsforeningen. Skiptvet Arbeiderparti har programfestet at vi også heretter skal være en selvstendig kommune.

Kommunalminister Monica Mæland er utrettelig i sin iver etter å slå sammen kommuner. Hennes, Høyres og regjeringens mantra er at stort er bra, små kommuner har ikke livets rett. Om ikke små kommuner vil slå seg sammen med andre til større enheter vil regjeringen med pisk og gulrot presse oss til å gjøre dette. Innføringen av nytt inntektssystem til kommunene i 2017 medførte at større kommuner ble favorisert på bekostning av de små. Dette gir direkte følger for Skiptvet kommunes økonomi i form av lavere overføringer på flere millioner.

Til tross for dette vil vi likevel ikke gå inn i en større kommune, og dette er veloverveid. Hvem skal utvikle Skiptvet om ikke oss selv? Hvem skal kjempe for at vi har gode og fullverdige offentlige tjenester i Skiptvet om ikke oss selv? Jeg har ikke tro på at det blir mere lokaldemokrati med større enheter. Hvor mange skjetvinger ville det bli i et nytt kommunestyre i en storkommune?

Selvfølgelig må vi samarbeide nært med nabokommuner også i årene som kommer. At vi står alene gjør oss fleksible til å velge de samarbeidsformer og -partnere som gagner oss, eksemplet der Skiptvet fikk forhandlet fram en bedre avtale med Indre Østfold legevakt viser det.

Monica Mæland harselerer i avisa Nationen (22.mai) med at «kommunene kan altså samarbeide om nesten alt – unntatt kommunehus og rådmann». Det Mæland ikke forstår er småsamfunnenes redsel for å bli fratatt kommunehus, rådmann og politikere skyldes en godt begrunna antagelse om at vi deretter blir fratatt tjenester. Tjenester som fort kan rasjonaliseres bort er et fullverdig sykehjemstilbud i lokalmiljøet og biblioteket, NAV har allerede varsla at de ønsker større enheter.

Jeg og Skiptvet Arbeiderparti vil fortsatt være en garantist for å kjempe for gode offentlige tjenester i Skiptvet, og for å få dette til mener vi at Skiptvet er best tjent med å fortsette som selvstendig kommune.

Kommentarer til denne saken