Høyre sikrer ungdommenes lavterskeltilbud

Høyre vil beholde ungdomskontaktene i kommunen og er tydelige på at Kommunedirektørens forslag om å kutte 1 million kroner hvert år de neste fire årene på SLT- koordinator ikke er aktuelt. Kuttene rammer ungdom som trenger trygg voksenkontakt. Vi kan ikke spare inn penger på områder som senere vil bidra til større problemer for ungdom som trenger denne type hjelp.

Vi vet at mange ungdom faller utenfor, og at terskelen er høy for å be om hjelp. I tillegg vet vi, ut fra henvendelser fra foreldre og ungdom, at det er miljøer i kommunen vår som er belastende å vokse opp i. Vi må ta levekårsundersøkelsen og Unicef-rapporten som nylig har kommet på alvor. Den peker på at Indre Østfold kommune har ekstra utfordringer knyttet til barn, unge og oppvekst.

Høyre vil stase på det forebyggende arbeidet som gjøres i dag. Ungdomskontaktene gjør en viktig jobb i kommunen selv om dette ikke alltid er så synlig utad. De samordner rus- og kriminalforebyggende arbeid og samarbeider tett med politiet for å forebygge kriminalitet.

Terskelen for å oppsøke ungdomskontakten er lavere enn å oppsøke helsesykepleier. I tillegg er tilgjengeligheten mer tilstede og synlig i deres hverdag. Ungdomskontakten har oppsøkende sosialt arbeid, og de bygger relasjoner til ungdommene på deres egen arena.

Ved å ta kontakt med ungdomskontakten møter du trygge, tydelige og tilgjengelige voksne med sosialfaglig bakgrunn. De har taushetsplikt og bidrar til å hjelpe ungdommen videre i hjelpeapparatet om de trenger det. Noen ganger er kontakten de har med ungdommen nok til at ungdommen føler seg nok ivaretatt.

Dette er et økende behov i kommunen – da kan vi ikke kutte!

Vi må lytte til ungdommen vår!

Elever risikerer å miste ungdomskontakter: – Det er veldig urettferdig