Forfallet i skolebyggene i norsk skole er forstemmende å se på. En rapport fra Multiconsult i fjor viste at over 800 skolebygg rundt i landet har alvorlige mangler i anleggene som skal sørge for god inneluft for lærere og elever. Det samme ser vi i Østfold skolen. Elevene og lærerne våre fortjener bedre, vi veit at det fysiske miljøet påvirker barnas læring.

Det er åpenbart at du lærer mindre med vondt i hodet på grunn av dårlig luft. Tall fra Arbeidsmiljøinstituttet viser også at lærere er blant de yrkesgruppene som i størst grad rapporterer om inneklimaproblemer på jobben. Slik skal vi ikke ha det!

SV på Stortinget med vår egen stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård har derfor foreslått at regjeringen må kartlegge skoleforfallet og få på plass en oppussingsplan for Skole-Norge. Dessverre var det kun Rødt som støttet dette.

Stortingsflertallet svikter her elevene og lærerne når de ikke vil ta grep. Det nytter ikke å gjemme seg bak at det er kommunenes ansvar å vedlikeholde skoler når kommunenes økonomi ikke makter dette slik barna våre har krav på.

Som voksne ville vi ikke godtatt fukt, råte og dårlig inneklima på jobb. Hvorfor godtar da regjeringen og stortingsflertallet dette for elevene og lærerne våre?

Her i Indre Østfold har også skolene store behov for økt vedlikehold, noe de siste ukers debatt har vist. Pengene våre strekker ikke til.

Derfor hadde vår kommune hatt stor nytte av drahjelp fra staten for sikre framtida vår, ungene våre gode undervisningsforhold.

Vi skal selvsagt som lokale folkevalgte gjøre det vi kan og prioritere forebygging og vedlikehold, men her burde alle krefter, både Stat og kommune gå sammen og ta barna våre og lærernes arbeidsmiljø på alvor gjennom et felles krafttak.

SV er klare !