Ikke noe gleder en politiker mer enn å få saklige tilbakemeldinger på sine utspill. MDG er en forutsigbar og kunnskapsbasert aktør i et av og til uberegnelig politisk landskap. Det setter vi i Senterpartiet pris på. Vi setter også pris på at MDG ønsker å diskutere nettopp den uhyre krevende energisituasjonen som vi alle står i. Akkurat nå kreves det handling som bringer oss til en bedre markedssituasjon så snart som mulig.

Når Sp stemte nei til MDGs interpellasjon, så handlet det om en klar oppfatning av at en skjør kommuneøkonomi ikke er egna til å sponse den slags investeringer. Her har vi Enova og Innovasjon Norge som gode verktøy til å bidra til finansiering av solcelleanlegg. I dag kan privatpersoner få inntil 47.500 i støtte. For neste år foreslås det å styrke Enova med 500 millioner, samtidig som Enovas mandat utvides til å hjelpe næringslivet til raskt å redusere energiforbruket. Her snakker vi om etterisolering, varmepumper og solceller.

Vi ser at også den støttepakka som regjeringa omsider har kommet med, inneholder en økonomisk kobling til energieffektivisering. Og jeg kan forsikre at det lokale Senterpartiet kommer til å kjempe med nebb og klør for at nåværende regjering fortsetter og forsterker all støtte til næringslivet i en uhyre krevende tid. Behovet for omstilling er enormt, og det må aldri være tvil om at trykket skal holdes oppe. Det gjelder også for Indre Østfold kommune, som er en storforbruker av energi. Nye energikilder er en stor del av løsningen, og det må vi ta med oss inn i budsjettarbeidet.

Vi skal ikke rasere hverken Monaryggen eller annen natur! Vår visjon er at de solrike arealene «lånes» i den tid som trengs for å gjøre en god forretning ut av det, både for utbygger og for storsamfunnet. Solcellepaneler krever ikke store inngrep i naturen, og vi trenger energi så snart som mulig.

En ny Sp-visjon: For 5 tiår siden var et sikkert vårtegn på landsbygda å se godt voksne herrer som sørget for vinterved til familien. Det bidro til økonomien, det ga sunn mosjon i frisk luft, og det ble ryddet i skogen. I dag gir høye energipriser og en ustabil verden et bedre marked for bioenergi.

Denne muligheten må vi gripe i ei dyster tid for Europa. Bioenergi er et omfattende område, og det aller enkleste er tørr ved og en god ovn. Noen av oss fyller opp vedlageret med tørrgran, og kan hente hjem vinterved året rundt. Bra for skogen, bra for helsa, og det gir forbløffende god varme. Jeg utfordrer derfor alle, både MDG-politikere og andre, til å være kreative og løsningsorienterte i ei utfordrende tid. Vi trenger både visjoner og gjennomføringsevne.

Dette leserbrevet er et svar på dette leserbrevet:

Etterlyser visjonære senterpartister