Nok rent vann?

Er tilgangen på rent vann en ubegrenset ressurs? Vi har en adferd som kan tyde på at vi tror det. Men kan det rett og slett bli mangel på rent drikkevann?

Rent vann er vårt viktigste næringsmiddel, og slik kommer det til å være også i fremtiden.

Ifølge offisielle tall er det et svinn av rent vann i ledningsnettet på ca. 30 % i gjennomsnitt i Norge. Vi bruker vann av drikkevannskvalitet til ulike formål i tillegg til det som brukes til ernæringsformål. Jeg kan nevne: nedskylling i toaletter, vasking av biler, vasking/spyling av utearealer med mye mer.

I Norge har vi billig og godt vann, men vil vi ha det også framover?

Vi må lære oss å ta vare på vannet. Et så stort svinn i ledningsnettet aksepteres vel antagelig på grunn av at vannet er billig og fortoner seg som uuttømmelig. Dette kan endre seg raskere enn vi er villige til å ta inn over oss.

Når det gjelder vannforbruket i husholdningene som ligger på om lag 150 liter pr. person og døgn (danskene ligger på om lag 100) må det være potensiale for å spare betydelige mengder, men det er nødvendig at myndighetene setter vannsparing på dagsorden. Ting som ikke får oppmerksomhet, blir det ikke resultater av.

Prisen på det vannet som blir borte i ledningsnettet burde minst 10-20 dobles i kommunenes interne regnskaper, slik at det vil lønne seg å fjerne det meste av dette svinnet. Premiering for reduksjoner i vannforbruket både i ledningsnettet og i husholdningene. Ved å fange opp rent vann på avveier, og redusere forbruket i husholdningene til dansk nivå, kan det offentlige og den enkelte forbruker spare om lag halvparten av dagens kostnader til rent vann.