Det er lett å si seg enig i det Aage Danielsen skrev i Smaalenenes Avis tirsdag 16. november. Det har irritert meg over lang tid at vi som trøgstinger skal være med å betale regninga når Askim endelig skal få ordning på vann- og kloakkopplegget sitt. For meg ser det ut som dette har vært trenert over tid. Det blir lett å anta at dette skjedde bevisst i påvente av den nye kommunen som så skulle betale regninga.

Jeg har mye pent å si om Askim. Jeg hadde jobb der fra 1967 – 2005, men med Østfold fylke som arbeidsgiver. Da jeg begynte som lærer på Askim Gymnas i 1967 bodde jeg på Havnås og ble boende der i 6 år. Derfor vet jeg så inderlig vel hvor viktig grendeskolene våre er. En grendeskole fungerer selvsagt som en vanlig skole. Men så fort elevene har kommet seg hjem etter skoletid, våkner det nye livet opp i de samme lokalitetene. Skolebygg med tilhørende område erstatter spesialinstitusjonene for det sosiale livet som tettstedene har. Der er det øving for sang og musikk, treningsopplegg for mange idretter, lokaler til møter av forskjellig slag. Rekken av aktiviteter på grendeskolene våre er lang!

Fjerner vi grendeskolene våre, tar vi samtidig bort drivhjulet i kulturlivet på disse stedene. Har vi råd til å være med på regninga til gamle Askim kommunes vann- og kloakk, som vel kommer til å bli rundt en MILLIARD, så må vi for svingende (unnskyld uttrykket) ha råd til å støtte noe av det viktigste som finnes, et tilbud i form av grendeskole der grendekulturen kan få blomstre og vokse!