Bra, AP og SP!

Vi i SV vil gratulere posisjonen ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet med godt arbeid i saken om Hovin skole. Nyheten om at de har bestemt seg for å bruke 100 millioner mer på utvidelse av Hovin skole er velkommen for alle oss med barn i skole- og barnehagealder i Spydeberg. Dette i tillegg til 120 millioner på totalrehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Skolen har, som de fleste andre kommunale bygg, vært forsømt med vedlikehold i mange år.

Vi ser på dette som en seier for elevene, foreldrene og de ansatte. Men den viktigste seieren er fortsatt demokratiets. Tenk at et engasjert Foreldreutvalg (FAU) og foreldregruppe, med hardt arbeid og påvirkning i et valgår, kan få gjennom bevilgninger på flere hundre millioner kroner. Uten at det går ut over de andre skolene i området. I hvert fall ikke direkte. Vi forventer og tror at trafikksikkerheten for barna står i fokus når Hovin skal prosjekteres og fornyes. Det vil vi følge tett med på.

At nyheten om utvidelse av Hovin for 220 millioner sprakk i lokalavisen fremstår som arrogant for noen. Vi er enig i at det er viktig at politiske debatter får skje i plenum i folkevalgte organer; offentlighet, nye viktige argumenter, innspill og debatt er kjernen i det politiske verkstedet som lokalpolitikken er i kommunestyret.

Men – dette er ingen ny sak. Vi har jobbet med skolebehovsplanen politisk siden 2020, og har vedtatt deler av vedtaket rundt Hovin tidligere. I denne runden har skolebehovsplanen vært diskutert i budsjettet for 2023, og har vært behandlet blant annet i Råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdommens kommunestyre, livsløpsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Selv om vi også skulle ønske vi kunne bygget en helt ny skole på samme tomt, er dette en løsning vi kan leve med når man ser helhetlig på skolesituasjonen. Uten ekstra investeringsmidler til å løfte kommunens bygg kan man vanskelig se for seg at vi kan bruke mer penger på kun en skole.

Vi håper de andre partiene etter hvert ser behovet for å kunne øke investeringstakten og vedlikeholdsbudsjettene på kommunens skoler, barnehager, helsehus, sykehjem og alle andre bygg kommunen eier og drifter, slik at vi ikke havner i denne situasjonen igjen.