Nominasjonskomiteens leder i Høyre, Otter Brødholt nærmest kaster rundt seg med beskyldninger og bortforklaringer om hvorfor partiet hans ikke klarer å finne listekandidater til neste års kommunevalg som ikke er over 50 år. Brødholt uttrykker at de andre partiene i kommunen har de samme utfordringene som Høyre.

Det er mulig, for det kjenner ikke jeg noe til. Den eneste lista jeg kan uttale meg om er Folkets Stemme, som overhode ikke har dette problemet. Brødholt hevder at det er tre grunner til at det er vanskelig å rekruttere personer under 50 år til politiske verv. Den ene grunnen er at mange av de som flytter til kommunen er familier hvor foreldrene er i aldersgruppen 30-45 år, hvor begge arbeider og hvor barna har fritidsaktiviteter på kveldene. I tillegg produseres det store mengder saksdokumenter.

Det siste argumentet til Brødholt for at det er vanskelig å få folk til å stille på valglister er netthets og kritikk i det offentlige rom av dagens politikere. I tillegg kommer Brødholdt med følgende uttalelse: Til og med enkelte politikere, som ble valgt inn i kommunestyret ved forrige valg, har lagt seg til en kommunikasjonsform som jeg mener er utenfor akseptable grenser.

Man kan jo bare tenke seg hvem han blant annet sikter til? Jeg synes Brødhold bør snakke for seg selv, eller for Høyre eller for andre partier som han kan oppgi ved navn, og ikke komme med antydninger og grunnløse påstander.

Hva med å gå litt i seg selv? Høyre hadde nettopp nominasjon til ordførervervet og der valgte Brødholt en kandidat på 74 år, og vraket en tidligere ordfører fra det største stedet som vant siste valget med 36% av stemmene, men det var ikke godt nok for Brødholt, og om det ikke var nok så holdt han som leder av nominasjonskomiteen et innlegg på Høyres nominasjonsmøte der det deltok 111 representanter, hvor han etter hva jeg kjenner til, snakket ned den ene kandidaten.

Kanskje Brødholt først burde feie for egen dør? Så til nominasjonen i Folkets Stemme. Vi skal ikke snart begynne med nominasjonsprosessen som Brødholdt skriver i sitt innlegg, men vi er så godt som ferdige. Folkets Stemme har noen få detaljer som skal på plass og kanskje to, tre plasser som kan endres og eller tilføres, men vi har allerede nå ca. 70 personer som har sagt ja til de 51 plassene som det er mulig å besette på valglista neste år.

Av disse er omtrent 35 personer mellom 35 og 50 år. Den yngste vi har er 18. Folkets Stemme opplever ikke noe av det Otter Brødholt beskriver i sitt svært lange leserinnlegg om manglende rekruttering og at det er vanskelig å få folk til å stille på valgliste. Kanskje det kan ligge noe hos det enkelte partiet og eller hos de etablerte partiene som folk begynner å bli lei av. Jeg bare spør?