Marker bygdeliste ble etablert ved stiftelsesmøte på rådhuset 7. november. Tilslutningen var overveldende positiv. 25 personer møtte opp, 18 skrev seg på medlemsliste og 11 personer sa seg villig til å stå på nominasjonsliste til kommunestyrevalget i 2023. Flere var i tenkeboksen, og flere har meldt seg inn etter møtet. Vi har 101 underskrifter på støttelistene, og vi er klare for å stille liste til kommunestyret i neste periode.

Det er tydelig at Marker-folket har fått med seg at Marker bygdeliste skal favne alle. Det er nye navn over alt – kun sekretæren kan kalles gammel traver i politikken. Bygdelista har nå et styre som skal stå for administrative oppgaver ved etableringen. Leder ble Per Arne Karlsson. Det politiske arbeidet er også ivaretatt. Programkomitéen ledes av Karen Eg Taraldrud, som lover rask fremdrift, så nominasjonskomitéen under ledelse av Anne Degnes Bogen skal få best mulig arbeidsgrunnlag. Vi legger opp til effektive og enkle arbeidsmåter, blant annet slik at årsmøtet i februar også skal være programmøte og nominasjonsmøte.

Nå er vi i gang. Mye arbeid ligger foran oss, men vi har nytt blod og mye god kompetanse og ikke minst mye engasjement å spille på for Marker. Takk til alle som har påtatt seg oppgaver. Marker-folket har fått en ny liste helt uten politiske føringer. Initiativtakerne takker for støtten, både før, under og etter møtet. Dette blir spennende.

Det er ingen dramatikk i at vi har meldt oss ut av Høyre