Bakgrunnen for at områdene vernes, er at et stort antall truede arter lever der. Regjeringens vernevedtak er enda et skritt på vei mot målet om vern av 10 prosent skogarealer i Norge, står det i pressemeldingen fra regjeringen.

– Viktig tiltak

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1.100 truede arter i tillegg til mange truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av sopparter, insektarter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner skogarealene slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han legger til at han er svært tilfreds med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern.

– Uten deres innsats hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi når har klart, slår han fast.

Les også: Nå blir enda mer av Fjella-skogen til naturreservat

Tre i Østfold

I Østfold vernes tre skogområder. Disse er:

  • Slitu naturreservat i Eidsberg kommune.
  • Sakseåsen naturreservat i Marker kommune.
  • Rudslandet naturreservat i Trøgstad.

Jakt er tillatt

I 2019 er bevilgningen til skogvern, ifølge pressemeldingen, videreført på et høyt nivå med 444 millioner kroner. Tilsagnsfullmakten er tredoblet fra 116 millioner kroner til 351 millioner kroner i år. Det gir grunnlag for å verne mer skog enn noen gang.

Frivillig skogvern innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og arealer som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Vedkommende avstår da retten til å drive skogbruk i naturreservatet – og får erstatning for framtidig tapte inntekter knyttet til skogbruk i området. Jakt, fiske og høsting av bær og sopp i området er tillatt. Eventuelle hytter eller setre kan brukes og vedlikeholdes som før.

Les også: Ruth Kristin (33) oppdaget mange døde gjedder i naturreservat: – Tragisk