Har du lagt merke til disse feilskiltingene i Askim?

Disse to veiskiltene kan være opphav til forvirring.