Da starter nemlig jobben med å bytte ut 117 råtne tremaster på strekningen.

– Bane NOR jobber systematisk med å fjerne gamle og råtne kontaktledningsmaster. Disse kan forårsake feil på kontaktledningsanlegget, og i verste fall føre til stengt strekning og forsinkelser, skriver Britt Johanne Wang i Bane Nor i en melding-

På Østre linje er de eldste tremastene rundt 70 år gamle og skal nå pensjoneres. De er nå kartlagt og arbeidene med utskiftingen av disse starter neste uke. Arbeidet starter mellom Mysen og Ise. Her jobbes det på dagtid, men når boretoget begynner på jobben mellom Ski og Mysen blir det nattarbeid.

– Vi ønsker ikke å forstyrre persontrafikken, sier byggeleder Jakob Vintertun. Han leder prosjektet som heter «Stikkbytte KL-master». I tillegg til å sikre Østre linje mot stoppende feil, har han også kartlagt råtne og gamle tremaster både på Hovedbanen og Gjøvikbanen.

– Disse har gjort jobben sin, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

De fleste trestolpene som erstattes er fra femtitallet. Nye, moderne stålmaster står trygt, varer lenge, bidrar til stabil drift, mer sikkerhet og bedre punktlighet på jernbanen, framholder han.

Boretoget lager hull for søyleformede betongfundamenter, som nye moderne stålmaster er festet i. Arbeidet kan påføre noe støy for de nærmeste naboene, men Vintertun forklarer at arbeidet forflytter seg og vil ikke bli stående hele natta.

Når mastefundamentene er boret skal KL-fundamentene «støpes fast» ved at en masse pumpes ned. Dette er ikke sterkt støyende arbeide, og blir gjøres på natt etter boretoget har gjort sin innsats, forsikrer Bane Nor.