Politisk ledelse i Indre Østfold har så langt fulgt den tidsplanen som er lagt når det gjelder kommuneplanens arealdel. Arbeidet er omfattende for alle, både politikere og administrasjon. Vi merker oss at mange ledende politikere har gitt uforbeholden ros til et grundig, ryddig og strukturert forslag til plan fra Kommunedirektøren. Samtidig har politikerne virkelig blitt satt på prøve, ved at strikken har blitt strukket langt når det gjelder å følge opp overordnede planer. Vi har blitt utfordret!

Hva skjer nå? Dokumentet må kvalitetssikres og gjøres klart for å legges ut. Så skal mange, både med og uten innsigelsesrett, komme med sine meninger og tanker i høringsperioden. Deretter kommer en intens periode hvor en jobber med å lukke de innsigelser som lar seg lukke, vurderer foreslåtte endringer og forbedringer, og skaffer seg oversikt over hvor vi kan lande. Vi er forberedt på en stri tørn med å få ting på plass, og er klare til dyst.

Samtidig registrerer vi at det er flere ledende politikere som er svært fornøyd med at vi jobber effektivt, at vi følger overordnede dokumenter, og at vi har lagt opp til en inkluderende prosess. Kanskje handler det først og fremst om å ha gjort hjemmeleksa si, og å ha realistiske forventninger til hva en kan få til av endringer. Samtidig er arealplanlegging noe som går nesten kontinuerlig i en kommune, ettersom arealdelen kan rulleres i hver periode.

Denne nye kommunen trenger en samordning av sine gamle høyst forskjellige planer. Å være kritisk til at politisk ledelse ønsker å gjennomføre jobben etter avtalte føringer, faller på sin egen urimelighet. Vår ambisjon er å være forutsigbare og å vise gjennomføringsevne. Hvis det ikke passer FrP, så lever vi godt med det.

Vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet egentlig lytte?