Smaalenenes Avis hadde i går (11.1) en leder der det påstås at kommunens ledelse ikke stoler på egne ansatte, og at vi ønsker siling av informasjon. Dette er feil.

Vi har de siste dagene hatt en hendelse i vårt lokalsamfunn som ryster oss alle, og som har fått voldsom oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Kommunens ledelse, både politisk og administrativt har jobbet tett sammen for å få oversikt over situasjonen, og vurdere tiltak. Dette er en hendelse som berører mange, det er familie og venner i sorg. I en slik situasjon må vi alle tenke oss om: hvilke hensyn må vi ta nå?

Det er stor forskjell å håndtere informasjon i «fredstid» og under en krise. Enhver kommune har en krisekommunikasjonsplan som inntreffer ved kriser og uønskede hendelser. Formålet med en slik plan er å gjøre kriseledelsen i stand til å ivareta innbyggere, ansatte og media ved hjelp av god og riktig informasjon. Planen beskriver hvordan kriseledelsen skal veilede innbyggerne under en hendelse, og på den måten redusere skadevirkningene og skape arbeidsro for å raskest mulig kunne komme tilbake til en normalsituasjon.

I innledende fase skal all kommunikasjon og alle meldinger avklares og koordineres med politiet. Vi skal alltid vise ansvar, empati og omsorg for berørte. Ordfører eller den som er kriseleder ved en uønsket hendelse vil normalt være den som er talsperson ut mot media, innbyggere og andre interessenter.

I saken som Smaalenenes Avis henviser til, er det viktig for oss å få fram hva som faktisk ble kommunisert fra kommunen. Vår SLT-koordinator Vegard Halvorsen sier høflig fra at «jeg er med på intervju om rus- og ungdomsproblematikk i neste uke, men ikke nå. Ta gjerne kontakt med ordfører, varaordfører eller kommunikasjonssjef.»

Det er dette som fører til at Smaalenenes avis skriver at ansatte har fått munnkurv.

Vi har fått flere hevendelser fra nasjonale medier angående det samme temaet, og de har møtt oss med respekt når vi sier at det må vi komme tilbake til.

I går var det rom for å gjennomføre intervjuer om temaet rus blant unge, hvordan vi jobber med forebyggende arbeid for ungdom og oppsøkende ungdomsarbeid i Indre Østfold kommune. Vi har blant annet gjennomført intervjuer med NRK, VG, Dagbladet og Smaalenenes avis. Ingen av de nasjonale mediene har stilt spørsmål om hvorfor vi har måttet utsette det. Vi er glade for at Smaalenenes Avis nå har skrevet en fin sak om ungdomsmiljøet i vår kommune.

Våre dyktige ansatte har all mulig anledning til å fortelle media og innbyggere om sine synspunkter, men i noen situasjoner har vi alle behov for en fot i bakken sammen med en kollega før vi snakker om en komplisert og delikat sak ute i offentligheten. Det tror vi folk forstår godt.

Vegard får ikke uttale seg om ungdomsmiljøet i kommunen – det skaper politiske reaksjoner

Kommunens ledelse stoler ikke på sine ansatte – de ønsker en siling av informasjon ut til publikum

Lokal ungdom vet hvor man får tak i rusmidler: – Det er mange fristelser