Skummelt værskifte – farlige kjøreforhold kan oppstå

Lørdag stiger temperaturen igjen og det fører med seg fare for underkjølt regn og såpeglatte veger.