Marker kommune har et godt legesenter med dyktige leger og et trivelig personale for øvrig. Men lokalene er for lengst utdatert.

Når en kommer med bil og rullator til senteret, er en heldig om en finner parkering for bilen og risikoen stor for at rullatoren ruller og bulker bilen fordi fortauet skrår fra veggen. For et år siden var representanter for eldrerådet på befaring i Storgata sammen med politikere og representanter for administrasjonen. Da fikk vi høre om omfattende og spennende planer for gata, men at en så raskt våren kom skulle gjøre mindre og foreløpige utbedringer, bla. rette fortauet ved inngangen til legesenteret og ellers rydde fortauene slik at det ble mulig å ta seg fram med rullator eller rullestol uten å bli tvunget ut i gata av gateselgere og blomsterstativ. Ingen ting er gjort!

Er en avhengig av ambulanse og båre og må i heisen opp til legesenteret, er sjansen stor for at en møter beboere og andre uvedkommende i oppgangen. Og er en henvist til stolene i korridoren mens en venter på å komme inn til legen, er det ikke til å unngå, enten en vil eller ei, å lytte til samtaler mellom lege og andre pasienter.

Ingen mener at dagens kontorløsning er god. Derfor var vi eldre glade og forventningsfulle da vi i våres fikk høre at kommunen etter en utlysning utredet avtale og planer for omgjøring av gamle Rema1000 til nytt helsesenter. Remabygget ligger sentralt i Ørje sentrum med nærhet til sykehjem og omsorgsboliger og kort vei til apotek og dagligvarehandelen. Dessuten er det greit å parkere og enkelt å finne egen inngang for ambulansene. Her skulle vi også endelig få en bedre betalingsordning enn den vi har i dag!

Så får vi nå høre at flertallet i kommunestyret i siste møte vedtok å utsette saken. I stedet skal man utrede ombygging og tilbygg på Rådhuset. Det skulle kunne gjøre samlokalisering med andre helse- og omsorgstilbud lettere og kommunen vil helst eie bygg hvor en driver egne virksomheter, ble det sagt.

Har ikke kommunen bruk for lånerammen sin til andre og større satsinger som ny skole og nytt renseanlegg? Og hvor lenge må vi vente på utredning og planlegging, byggegodkjenning, bygging og omgjøring av eksisterende bygg? Ødelegg ikke rådhuset med nye tilbygg og dårlige løsninger. I stedet kunne prosessen på gamle Rema 1000 gå raskt unna og løsninger vi har ventet altfor lenge på, komme på plass. Jeg håper ikke vi må vente et valgår på å løse et overmodent tiltak. Vær så snill kommunepolitikere, skjær igjennom og sett i gang!