Folket delt mellom Olav Breivik (H) og Saxe Frøshaug (Sp)

Kun fire prosentpoeng skiller de to ordførerkandidatene.