ASKIM: Hun snakker av erfaring. Hun har pendlet fra Askim i 12 år; fra 2005 til sin arbeidsplass på Stortinget. Nå har den opprinnelige Fredrikstad-jenta overtatt barndomshjemmet – men som politiker reiser hun Østfold rundt hver eneste uke.

En førsteplass på stortingslista for KrF i Østfold har ikke vært bombesikker de siste 12 årene, men inn har hun kommet.

– Jeg tenker ikke på at jeg ikke kan komme inn, valget skal vinnes, sier Line Henriette Holten Hjemdal.

LES OGSÅ: Disse 16 partiene kan østfoldingene stemme på til valget – har du hørt om alle?

Barnefattigdom et viktig tema

Hun er svært interessert i skolepolitikk, og peker også på barnefattigdom som et viktig tema i Indre Østfold.

– Vi ligger godt over fylkesnivået og har 1.200-1.300 barn i familier som har lite å rutte med. Sånn kan vi ikke ha det, barn skal ikke oppleve utenforskap, sier Line Henriette Holten Hjemdal.

– I hvilken grad er det behov for flere kommunesammenslåinger i Indre Østfold? Vil du eventuelt jobbe for å få omgjort vedtaket om sammenslåing?

– Jeg har hatt sans for én stor kommune i Indre Østfold, men Skiptvet og Marker skal ikke få direktiver fra en stortingsrepresentant. KrF respekterte og respekterer de demokratiske vedtak fattet i kommunestyrene og vil ikke slå sammen kommuner mot deres vilje. KrF vil ikke jobbe for å omgjøre vedtaket.

Vil jakte på ulv

– Hvordan vil du jobbe for å tilrettelegge for å gjenåpne Rygge? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Jeg ønsker å ha tett dialog med de nye eierne. Rygge er et godt alternativ til en tredje rullebane på Gardermoen, men da må Avinor få tydelige politiske signaler om det, samt at vi må få flytog til Rygge. Flyseteavgift er ikke et tema for oss, den treffer ikke sin hensikt.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Indre Østfold?

– Ja, vi er over bestandsmålet og når ulven er på områder med beitende dyr må den tas kjapt.

– Bør det tas imot færre eller flere flyktninger til Østfold?

– Vi står i den største flyktningkrise etter 2. verdenskrig og skal ta imot mennesker som er på flukt fordi de er forfulgt. Vi skal ikke ha en egen politikk på dette som kun gjelder Østfold, vi har nok hjerterom og nok kompetanse til å ta imot dem som kommer.

LES OGSÅ: Hva skal du stemme? Test ut Velgerhjelpen til Smaalenenes Avis

Øke togkapasiteten

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

Østfold er et viktig landbruksfylke og vi skal ha både små, mellomstore og store bruk tilpasset landskapet. Vi er et viktig matkornfylke, men har også stor produksjon av gress som igjen gir kjøtt og melk til næringsmiddelindustrien. 10 prosent av arbeidsplassene i Østfold er i næringsmiddelindustrien.

– Bør eiendomsskatten fjernes?

– Eiendomsskatten er en kommunal avgift. Kommunene bør ikke ha så høy skattesats at det blir næringslivsfiendtlig.

– Bør kapasiteten på Østre linje økes?

– Ja, når den nye Follo-banen er på plass må vi har hyppigere avganger. Dobbelt togsett har vært et krav lenge.

– Bør fraværsregelen bestå eller fjernes?

– Den skal bestå, men KrF vil gi mer makt til rektor, som kan bruke den på en mer skjønnsom måte. Det er elever som trenger sertifikat for å få lærlingplass.

LES OGSÅ: Røde-Eirik (70) kan sjokkere ALLE – og bli Østfolds nye mann på Stortinget

Må satse kollektivt

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold?

– Jeg vil jobbe for redusert skatt på arbeidende kapital. Jeg vil jobbe for utflytting av flere statlige arbeidsplasser, og at vi får en bedre kommunikasjon, Gode barnehager og skoler, samt et godt kulturtilbud er også viktig.

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold?

–Det er transport, vi må satse kollektivt og målet er å få utslippsfrie biler innen 2021.

– Bør det etableres flere vindmølleparker i Indre Østfold?

– Slik jeg husker det er det ikke satt av flere områder i vindkartet.

Øke og skattelegge barnetrygden

– Hvilken tverrforbindelse i Indre Østfold bør prioriteres?

– Det er to viktige tverrforbindelser, det er fv. 120 som binder E6 og E18 sammen og rv. 22 nordover mot Akershus.

Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter?

– Vi vil øke barnetrygden for alle, men skattlegge den, slik at de familiene som trenger den mest får mest.

– Hva vil du gjøre for å redusere barnefattigdommen i Østfold?

– Arbeid er den viktigste nøkkelen. Derfor må vi satse på arbeidsmarkedstiltak, og i tillegg inkluderings- og språkopplæringstiltak til våre nye landsmenn.