Eidsberg-politikerne har lagt kabalen for de neste fire årene. Erik Unaas blir den nye ordføreren.

Unaas understreker at Knut Herland (Sp) er ordfører frem til midten av oktober, da kommunestyret velger ny ordfører.

Maren Hersleth Holsen (V) blir varaordfører. Øyvind Reimert (KrF) blir formanskapsmedlem og leder for kultur og oppvekst.

Nå har de tre partiene inngått en politisk avtale. I de neste fire årene vil de:

- si nei til eiendomsskatt

- sidestille private og kommunale barnehager

- bedre kvaliteten i skolen

- ha større åpenhet og skape engasjement for politikk.

- Vi vil gjør politikken mer tilgjengelig for folk og få til et engasjement i bygda, sier Erik Unaas.

De tre partiene har nå 19 av 35 plasser i kommunestyret.

De vil også få minst fem av ni plasser i formannskapet. Tre av disse skal Høyre ha.