Ordene kommer fra Trygve Westgård (Ap) som tirsdag kveld ble fratatt både ordførerkjedet og klubba. Riktig nok sitter han som ordfører fram til oktober, men da er det slutt.

I går reiste han til sin gamle arbeidsplass Nortura i Hærland som han har hatt permisjon fra i de åtte årene han har vært ordfører.

– Jeg var avdelingsleder i kyllingskjæreravdelingen. Men det har jo skjedd mye der i løpet av de åtte årene, sier han.

Trygve Westgård innrømmer at han er trist og skuffet. Både over Høyre som brøt samarbeidsavtalen til tross for at både Ap og Høyre hadde en sikkerhetsventil i tilfelle brudd.

– Da vi kontaktet de andre partiene, satt de allerede i møter med Høyre. Jeg er også skuffet over Senterpartiet som går til Høyre og Frp i stedet for til oss. Til tross for en framgang for Ap med et ekstra mandat i bystyret, mister vi altså makten. Men vi blir en sterkt opposisjon, lover Westgård. Han har problemer med å se hvordan posisjonen skal klare å fylle formannskapet med 40 prosent kvinner, slik lovverket er.

– Dessuten tror jeg det blir utfordrende for disse partiene å utforme en felles plattform som de kan stå samlet på i fire år. Dette kan slå uheldig ut for Askim, spår han. Forhandlingsleder Jan Terje Kristiansen i Ap er også skuffet. Han føler at Høyre har lurt Ap.

– Velgernes dom var et fortsatt stabilt styre med Ap og Høyre ved makten, mener han.

– Stemmer det at Ap og Høyre har undertegnet en forpliktende avtale som kun kan fravikes dersom begge partier er enige om det?

– Ja, det har begge partilederne skrevet under på, bekrefter Kristiansen.

– Dere kritiserer Sp for å gå til Høyre. Men Lars Holene sier han kontaktet dere valgnatten. Svaret var at dere ikke var interessert i småpartiene. Kommentar.

– Vi hadde allerede en avtale med Høyre. Det var årsaken til at vi sa nei til Sp, svarer Jan Terje Kristiansen.