Fordelingen ser slik ut:

H - 62 stemmer

KrF - 46 stemmer

Frp - 58 stemmer

V - 13 stemmer

Sp - 122 stemmer

Ap - 115 stemmer

- Dersom dette var det endelige valgresultatet, så ville vi i Arbeiderpartiet kommet styrket ut, sier ordfører Tor Melvold.

I Trøgstad er det totalt avgitt 2495 stemmer, som er rundt 60 prosent frammøte. Det ligger an til en liten økning i forhold til for fire år siden.

Det endelig resultatet forventes ferdig rundt midnatt.