Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Sosialistisk venstreparti er nå blitt enige om samarbeid de neste fire årene. Ole Haabeth fortsetter som fylkesordfører, med Per Inge Bjerknes (Sp) fra Eidsberg som varaordfører, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Etter en dag med forhandlinger kom partene til enighet ved 16-tiden tirsdag. Bjerknes overtar varaordførerjobben etter Svein Christoffersen, som ikke stilte til valg i år. Bjerknes blir også leder av administrasjonsutvalget.

KrF og Olav I. Moe får imidlertid lederposisjonen i den nyomdøpte samferdsel, miljø- og klimakomiteen. Inger-Christin Torp (Ap) fortsetter som leder av opplæring, kultur og helsekomiteen.