Askim har 11.634 stemmeberettigede.

Av disse har 6.809 brukt sin stemmerett.

Dette gir en valgdeltagelse på 58,5 prosent.

Dette er den beste valgdeltagelsen siden 1995.

For fire år siden var det 54 prosent som brukte stemmeretten.