Grunneieren har ventet i 11 år – men kjøp av skoletomt ble sendt videre

Tore Martin Løken tilbød Spydeberg kommune å kjøpe 40 mål tomt til skole. Men saken ble ikke avgjort i denne omgangen heller.