Turen til Sørlandet ble ikke helt som Askim-mannen hadde tenkt seg

Du kommer gunstigere ut av det dersom du blir tatt for råkjøring i forbindelse med forbikjøring.