MYSEN: Hannah Skjolden (18) er skole- og arbeidsansvarlig i AUF i Østfold, og nestleder i AUF Askim og omegn.

Hun har fortalt om noen av Arbeiderpartiets hjertesaker, og om saker som opptar ungdom. I tillegg kommer hun med noen tips til førstegangsvelgere.

To sentrale ord er skole og jobb. Innenfor skole er viktige saker alt fra helsesøster til lærlingplasser.

– Vi er opptatt av at helsesøster skal være til stede hver dag, hele uka. Ikke bare mellom ti og tolv et par ganger i uka, sier Skjolden.

Arbeid og utdanning

Når det kommer til lærlingplasser, er Arbeiderpartiet opptatt av at alle skal få jobb.

– I dag er det omtrent 37 tusen unge uten studieplass eller jobb. Det er mye høyere tall enn man vil ha, sier nestlederen.

Dessuten ønsker partiet å øke antallet lærere i grunnskolen.

– En skole med få eller dårlige ressurser, gir også dårligere forutsetninger for dem som går på skolen, sier hun.

Partiet vil også gi en lese-, skrive- og regnegaranti etter barneskolen.

Høye skattenivåer

En annen sentral sak for Arbeiderpartiet er høyere skattenivåer.

– Vi ønsker at de rikeste skal betale høyere skatter for å få et mer rettferdig samfunn, informerer Skjolden.

Ved å kreve høyere skatter fra de med mer penger, ønsker partiet å rettferdiggjøre samfunnet.

– Jeg vil nok si at den største forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet er skattenivåene, legger hun til.

Dersom partiet med Jonas Gahr Støre i spissen skulle vinne, håper Hannah at ledelsen følger opp det de har lovet.

– AUF har fått igjennom mange viktige saker. Derfor håper jeg selvsagt at ledelsen følger opp, sier hun.

Rådene hun har til førstegangsvelgere lyder slik:

– Les deg opp på partiprogrammet, og fokuser på de større sakene. Ofte er dette problemer som varer lenger og har mer å si enn mindre saker. Et eksempel kan være barnefattigdom.