Ungdommer har samlet seg på fortet – politiet kommer med en klar oppfordring