Nytt prosjekt skaper engasjement hos elevene – møter opp på fritiden for å være med

POSITIVE: Fra venstre: sosiallærer Trude Møller Krystad, elevene Daniel Thon, Olav Kaldahl, Sander Vikse, Aurora Støkken Leren, Guro Nilsen og SLT-koordinator Kjærsti Bjerke.

POSITIVE: Fra venstre: sosiallærer Trude Møller Krystad, elevene Daniel Thon, Olav Kaldahl, Sander Vikse, Aurora Støkken Leren, Guro Nilsen og SLT-koordinator Kjærsti Bjerke. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Prosjekt Kjennskap i Hobøl forsøker å gjøre det litt bedre å være ungdom i kommunen.

DEL

HOBØL: Denne våren skal nesten 20 elever på 8. trinn på Knapstad barne- og ungdomsskole bruke to timer av fritida si annenhver tirsdag til å være med på samlinger på Arena Knapstad. 

Prosjekt Kjennskap er et kommunalt tilbud til de yngste elevene på ungdomsskolen, og består av to deler. Prosjektet pågår i tre år. Hver høst skal alle elevene på trinnet møtes i grupper på åtte til ti elever for å snakke om temaer som utenforskap, vennskap, sosial kompetanse, mobbing, psykisk helse og det å ta vare på seg selv og andre.

– Det er ikke bare alvor, men også felles lunsj, lek og moro, samspillsøvelser, film og samtaler, sier sosiallærer Trude Møller Krystad.

LES OGSÅ: Ungdomsskolen får 3,5 millioner for å bedre elevenes psykiske helse

– Gøy og lærerikt

Del 1 består av tre halvdagssamlinger, og er obligatorisk for alle elevene. Denne våren starter del 2. Dette skjer etter skoletid og er frivillig for dem som ønsker å bli med. Så langt er snaut 20 elever påmeldt. For å få være med måtte alle elevene skrive en søknad om hvorfor de ønsket å melde seg på.

Blant elevene som er påmeldt finner vi Daniel Thon (14), Olav Kaldahl (13), Sander Vikse (13), Aurora Støkken Leren (13) og Guro Nilsen (13). De fem skryter av del 1, og gleder seg til samlingene denne vinteren og våren.

– Det har vært veldig gøy og lærerikt, sier Guro Nilsen.

– Vi har lært noe nytt hver eneste gang vi har vært der, mener Aurora Støkken Leren.

Ungdommene mener temaene er aktuelle for dem, og tror opplegget har bidratt til at de har blitt litt mer opplyst. Denne våren skal også politiet komme på besøk, det ser elevene frem til.

LES OGSÅ: Unge mopedførere må la tohjulingene sine stå

1 million kroner i støtte

Sosiallærer Trude Møller Krystad og SLT-koordinator Kjærsti Bjerke har hovedansvaret for prosjektet, som er støttet med nesten 1 million kroner fra Østfold fylkeskommune. Prosjekt Kjennskap er tverrfaglig og involverer psykisk helse/SLT (samordning for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), skolen, helsesøster og fysioterapeut.

De to er sprudlende entusiastiske til prosjektet, og håper det blir så bra at det kan gjøres permanent etter at prosjektperioden er over. Prosjekt Kjennskap er allerede en del av skolens sosiale læreplan.

– Vi ønsker å lære ungdommene at selv om livet ikke alltid går på skinner, er det helt normalt. Og det finnes mange gode muligheter til å få hjelp. Det er mange som jobber for ungdommer i Hobøl, sier de to.

Med de små gruppene får også sosiallæreren og SLT-koordinatoren en unik mulighet til å bli bedre kjent med hver elev.

– Reflektert gjeng

Det er ikke tilfeldig at navnet er Prosjekt Kjennskap. Ordet -skap går igjen i alle samlingene: vennskap, nøkkelskap, fellesskap, kunnskap, matskap, utenforskap, budskap og sikringsskap.

– Det er jo fortsatt store muligheter for å bruke begrepet enda mer, som det med å komme ut av et skap, gå inn i et skap eller gjemme seg i et skap, sier Møller Krystad.

Etter den første høsten har prosjektet gitt gode erfaringer.

– Det er kjempegøy å være sammen med ungdommene. For en fin og reflektert gjeng det er, fastslår Bjerke. 

LES OGSÅ: Politiet tar gjerne et slag biljard med ungdommene på klubben

Artikkeltags