Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse, skriver Klassekampen.

– Jeg tror det er en del som tenker at de med lavest inntekt drikker mest, men sånn er det altså ikke, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i organisasjonen Av-og-til.

I gruppa med lavest inntekt – under 400.000 kroner i året – drakk altså snaut en av ti daglig. Konsumet øker med inntekt, og for eksempel lå det på 18 prosent blant dem som tjener mellom 600.000 og 799.999 kroner i året.

Til tross for at de med høyere inntekt og utdanning drikker mer, er sjansen mindre for at de dør av sykdommer forårsaket av høyt alkoholinntak, påpeker seniorforsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet.

– Dette kalles alkoholparadokset. Hvorfor det er slik, vet vi ennå lite om, sier hun.

Forskeren trekker samtidig fram at folk med lavere sosial status drikker sjeldnere, men større mengder av gangen.