Tilliten til regjeringen faller samtidig med at samfunnet gradvis åpner igjen etter å ha vært koronastengt i tre måneder.

Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Den siste uken oppgir 64 prosent at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 19 prosent har ikke tillit, mens 17 prosent svarer verken eller. Dette er 10 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele tremånedersperioden.

Kun 47 prosent har nå tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er 7 prosentpoeng under gjennomsnittet.

– Trolig er dette et uttrykk for at tilliten til myndighetene er høyest når nordmenn opplever felles krise, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

(©NTB)