Jentene kvalifiserte seg til NM, men det koster

Venstre til høyre øverste rekke: Ingrid Fugleskjelle, Varvara Sulaiman, Isabella Kopperud, Kaja Kaas, Kari-Eline Lystad, Emma Klipper. Fremste rekke: Kine Hysestad, Lina Hussain og Hedda Kiserud.

Venstre til høyre øverste rekke: Ingrid Fugleskjelle, Varvara Sulaiman, Isabella Kopperud, Kaja Kaas, Kari-Eline Lystad, Emma Klipper. Fremste rekke: Kine Hysestad, Lina Hussain og Hedda Kiserud.

Av

Jentene på U17 og U19 volleyball-laget til Askim kvalifiserte seg til NM. Turene kan koste 6.000 kroner, og jentene håper derfor at noen kan sponse noen kroner.

DEL

Jen­te­ne var for al­ler før­s­te gang med på NM i 2018, da kom de på en so­lid 8. plass. Det­te ga mer­smak og i år øns­ker de å kom­me enda len­ger. For å kva­li­fi­se­re seg må man spille en tur­ne­ring og havne blant de fire beste lage­ne. Er man god nok, kan man da få lov til å del­ta i NM som er i Stavanger og Kris­tian­sand.

– Vi har lagt igjen mye hardt ar­beid, vi tre­ner sam­men tre gan­ger i uka hvor en av dem går til styr­ke­tre­ning med en tid­li­ge­re eli­te­spil­ler, sier Kaia Kaas (17).

Nivået varierer

– Ni­vå­et i tur­ne­rin­ge­ne va­ri­e­rer veldig fra år til år. Det har mye med kull og al­der å gjø­re, for vi kan møte alt ifra folk som er født i år 2001 til 2004 og der­for kan ni­vå­et være veldig høyt ett år, men la­ve­re et an­net, sier Ing­rid Fugleskjelle (16).

I år var nivået litt la­ve­re enn for­ven­tet.

– Jeg sy­nes det er veldig moro å spille på det­te laget, vi har et utro­lig godt sam­hold, men prø­ver i til­legg å ta imot alle nye som skul­le øns­ke å prø­ve seg på laget. Vi er blitt veldig gode ven­ner her og er mye sam­men, sier Var­va­ra Su­lai­man (16)

Job­bet dug­na­der

Å reise til NM koster penger. Jen­te­ne har den siste tiden solgt lodd og be­ta­ler i tillegg en egen­an­del for å betale utgiftene. De resterende tusen kronene betaler klubben. Jentene håper de kan få noen sponsorer. Det vil gjøre egenandelen mindre.

– Tur­ne­rin­ge­ne vil fore­gå den 5. til 8. mars i Kris­tian­sand for U19 laget og 26. til 29. mars i Stavanger for U17 laget, for­tel­ler Isa­bel­la Kop­pe­rud (15).

– Vi gle­der oss veldig til å dra å spille nå i mars, sier jen­te­ne.

Behøver egenandel

Den ferske treneren Philip Kiserud (21) synes det er dumt at det koster så mye å reise.

– Det er veldig bra at vi kommer oss til turneringen og at jentene får spilt, men det er dumt at det skal koste penger for en spiller å delta på NM. Vi må også lene oss en del på foreldre og annen familie ettersom vi kommer til å kjøre privatbiler til U19 i Kristiansand, men til U17 i Stavanger vil vi forflytte oss med fly, sier Philip Kiserud.

Han synes det er veldig synd at volleyballen ikke er større i Norge, når det generelt er en stor sport andre steder i verden.

– De større idrettene får mer støtte, men det trenger volleyballen også, sier Kiserud.

Han tok over for en annen trener i fjor som skulle trappe ned fra trenerrollen.

– De er en veldig gøyal gjeng å være trener for og de jobber bra. Nå har de blitt såpass store også så de har faste posisjoner og gjør at vi kan trene litt annerledes enn man kan med andre volleyball-lag som er yngre, sier Philip.

TRENER: Hedda Kiserud trives med å ha storebror Philip Kiserud som trener på volleyballaget.

TRENER: Hedda Kiserud trives med å ha storebror Philip Kiserud som trener på volleyballaget.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags